Testontwerptechnieken

Om te komen tot de testgevallen voor het handmatig of geautomatiseerd uitvoeren van testen is het nodig om deze te ontwerpen. Er zijn verschillende technieken om te komen tot testgevallen. Sommige ervan zijn heel formeel en vereisen een bepaalde vorm van documentatie als testbasis. In de cursus Testontwerptechnieken leert de deelnemer gebruik te maken van de volgende testontwerptechnieken:

  • Equivalentieklassentest
  • CRUD-test
  • Grenswaardentest
  • Beslistabeltest
  • Elementaire vergelijkingentest
  • Procescyclustest
  • Toestandsovergangentest
  • Datacombinatietest

Voor alle testontwerptechnieken geldt dat wordt gekeken naar de werking, de benodigde testbasis, de variaties in testdekking en het toepassingsgebied. Er wordt veel met iedere techniek geoefend, zowel met quizzen als met grotere, praktische opdrachten en de door de deelnemer gemaakte opdrachten worden nagekeken door de docent.

Deze cursus is op aanvraag beschikbaar voor groepen vanaf 3 personen. In overleg kunt u ervoor kiezen om deze cursus voltijds, of gedurende een periode naar keuze te laten verzorgen. De cursus wordt geheel live online verzorgd in een combinatie van live online presentaties, zelfstudieopdrachten met docentbegeleiding en live online workshops. De kwaliteit van live online cursussen van Testconsultancy Groep is vergelijkbaar met volledig fysiek gegeven cursussen.

Geef een reactie