Interactie en immersie

Deelnemers aan onze cursussen maken gebruik van synchrone en asynchrone lesmethoden: films en documentaires, teksten, afbeeldingen, quizzen, individuele- en teamopdrachten, elkaar uitdagen en live interactie met professionals uit het vakgebied.