ISTQB Foundation Level Agile Tester

ISTQB Certified Tester Foundation Level – Agile Tester onderwerpen

Agile Software Development (agile softwareontwikkeling)

 • De tester moet het basisconcept van agile softwareontwikkeling kennen op basis van het Agile Manifesto.
 • De tester moet de voordelen begrijpen van de aanpak met het hele team en de voordelen van vroege en regelmatige feedback.
 • De tester moet de uitgangspunten van agile softwareontwikkeling kennen.
 • De tester moet in staat zijn om testbare user stories (gebruikersverhalen) te schrijven in samenwerking met ontwikkelaars en vertegenwoordigers van het bedrijf.
 • De tester moet begrijpen hoe retrospectieven kunnen worden gebruikt als een mechanisme voor procesverbetering in agile projecten.
 • De tester moet het gebruik en het doel van continue integratie begrijpen.
 • De tester moet de verschillen kennen tussen iteratie- en releaseplanning en hoe een tester
  waarde toevoegt aan elk van deze activiteiten.

Fundamental Agile Testing Principles, Practices, and Processes (fundamentele agile testprincipes, toepassing en processen)

 • De tester moet de verschillen tussen testactiviteiten in agile projecten en niet-agile projecten kunnen beschrijven.
 • De tester moet kunnen beschrijven hoe ontwikkelings- en testactiviteiten zijn geïntegreerd in agile projecten.
 • De tester moet de rol van onafhankelijk testen in agile projecten kunnen beschrijven.
 • De tester moet in staat zijn om de tools en technieken te beschrijven die worden gebruikt om de status van
  testen in een agile project, inclusief testvoortgang en productkwaliteit, te communiceren.
 • De tester moet in staat zijn om het proces van evoluerende tests over meerdere iteraties te beschrijven en
  uit kunnen leggen waarom testautomatisering belangrijk is om het regressierisico in agile projecten te beheersen.
 • De tester moet de vaardigheden (mensen, domein en testen) van een tester in een agile team begrijpen.
 • De tester moet de rol van een tester binnen een agile team begrijpen.

Agile Testing Methods, Techniques, and Tools (agile testmethoden, technieken en tools)

 • De tester moet de concepten van test-driven development (testgestuurde ontwikkeling), acceptatietestgestuurde ontwikkeling en behavior-driven development (gedragsgestuurde ontwikkeling) kennen.
 • De tester moet de concepten van de testpiramide kennen.
 • De tester moet de testkwadranten en hun relaties met testniveaus en testtypes kunnen samenvatten.
 • Voor een bepaald agile project moet de tester als tester in een Scrum-team kunnen werken.
 • De tester moet kwaliteitsrisico’s binnen een agile project kunnen inschatten.
 • De tester moet de testinspanning kunnen inschatten op basis van iteratieinhoud en kwaliteitsrisico’s.
 • De tester moet relevante informatie kunnen interpreteren ter ondersteuning van testactiviteiten.
 • De tester moet in staat zijn om aan zakelijke belanghebbenden uit te leggen hoe toetsbare acceptatiecriteria gedefinieerd kunnen worden.
 • Gegeven een user story (gebruikersverhaal) moet de tester in staat zijn om ​​acceptatietestgestuurde ontwikkelingstestgevallen te schrijven.
 • Voor zowel functioneel als niet-functioneel gedrag moet de tester testgevallen kunnen schrijven met behulp van black box-testontwerptechnieken op basis van gegeven user stories (gebruikersverhalen).
 • De tester moet exploratory testen kunnen uitvoeren ter ondersteuning van het testen van een agile project.
 • De tester moet verschillende tools kennen die beschikbaar zijn voor testers op basis van hun doel en aan activiteiten in Agile projecten.

Geef een reactie