DevOps

Centraal in ieder DevOps team staat een betrouwbaar versiebeheersysteem met meerdere repositories zoals Git dat de werkzaamheden van het team met Continuous Integration/Continuous Delivery (en Continuous Releasing), documentatie in de vorm van Wiki’s en issuemanagement ondersteunt. De CI/CD pipelines trappen automatische testen af, in de vorm van unit testen, API testen met Postman/Newman en UI testen met Cucumber/Behave. Alle testen zitten in het versiebeheersysteem. Het team werkt aan de hand van een agile framework zoals Scrum of Kanban. De geproduceerde software wordt geheel automatisch op test- en productiesystemen uitgeroldm met Puppet of Ansible, waarbij de scripts om dat mogelijk te maken ook in het versiebeheersysteem zijn opgeslagen.

DevOps (soms ook DevTstOps genoemd) staat voor een werkwijze binnen de softwareonwikkeling om de ontwikkeling en het draaiend houden van software samen te voegen. Kenmerken van DevOps zijn ondermeer het automatiseren van taken en processen binnen het vakgebied en de veelvuldige monitoring bij alle facetten van het ontwikkelen en beheren van software.
Al onze cursussen, masterclasses en traineeships worden verzorgd door hybride docenten die praktijkverhalen combineren met didactische vaardigheden en de mogelijkheden die ons online platform op het gebied van studie, begeleiding en toetsing biedt. U kunt iedere cursus op maat laten verzorgen en naar wens een combinatie van cursussen kiezen. Masterclasses worden in een dagdeel verzorgd en kunnen deel uitmaken van een cursus. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
No course found!
Don`t copy text!